ΡΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΡΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΡΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

Διεύθυνση: Διστόμου 80, 18533 Πειραιάς

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 148218809000

ΑΦΜ: 801063244

ΔΟΥ: Α Πειραιά

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης